PU News

Sunday

12 Apr

Award-regen tijdens afsluiter Immortal seizoen

4448 Views

Published: 12 Apr 2015

Het heeft weer de nodige awards geregend tijdens de jaarafsluiting. Traditioneel komt de unit na finals altijd bijeen om het seizoen af te sluiten. En dat betekende ook nu weer: opruimen, schoonmaken en nagenieten van de laatste klanken van Immortal.


Ook al repeteren we bijna altijd binnen, bij het schoonmaken van het instrumentarium vind je altijd wel de nodige stof en zandresten. Daarnaast betekent goed onderhoud dat we nog lang kunnen genieten van ons prachtige Majestic instrumentarium.

schoonmaak

De jaarafsluiting is ook een moment om terug te blikken. Wat ging er goed afgelopen seizoen en wat kan er beter. De inzet van vele vrijwillgers bij al het goede wordt daarbij zeker niet vergeten als voorzitter Hans Schellen tijdens de jaarvergadering vooral deze groep in het zonnetje zet. "Zonder vrijwilligers en steun van supporters kunnen we als PU niet de dingen doen die we graag doen. Daarvoor dank!"

Iedereen binnen de organisatie heeft afgelopen seizoen zijn of haar bijdrage geleverd aan het succes van Immortal. De show die gaat over onsterfelijkheid, heeft echter een aantal leden 'onsterfelijk' gemaakt. Mede door hun inzet is dit seizoen zeer positief afgesloten.

awards

De jaarlijkse awards zijn door bestuur, staff en leden dit jaar toegekend aan:

Bjorn Nahon - Best Rookie
Pim van den Heuvel- Best Drums
Maikel Heeren - Best Pit
Sandra van Loevezijn - Best visual
Bobby van der Hoek - Best staff
Coen Theuwis - Best Teamplayer