PU News

Saturday

30 Mar

Ready for Finals

490 Views

Published: 30 Mar 2019


Vrijdagavond 29 maart 2019, de laatste repetitie voordat we op finals de strijd aangaan. De groep is gefocust bezig om de laatste details scherp te krijgen Het is een openbare repetitie en voor deze gelegenheid hebben we beslag kunnen leggen op een fantastische locatie: Sportcentrum Maaspoort in Den Bosch; een prachtige zaal om gasten te ontvangen. Ten opzichte van met de vorige contest is de ploeg uitgebreid met niet minder dan 3 leden, met name om de show visueel nog meer Spark te geven, maar ook om een nog betere kwaliteit van het versterkte geluid te krijgen.

Deze avond ontvingen we ook een bijzondere bezoeker. We zijn vereerd met het feit dat Kyle Thomas van D’Addario/ProMark, vanavond bij ons te gast is. D’Addario en met name ProMark zijn al jarenlang trouwe en zeer gewaardeerde sponsors van Percussion Unlimited.  Bovendien is D’Addario ook de hoofdsponsor van de slagwerkdag van CGN United op Zondag 31 maart in Eindhoven.

Kyle wilde graag voorafgaand aan Finals kennismaken met de leden en het bestuur van Percussion Unlimited en zien hoe we de laatste hand zouden leggen aan de show. Het bood ons meteen de gelegenheid de toch al sterke banden met D’Addario nog eens goed aan te halen. We hebben goede gesprekken met Kyle kunnen hebben en hij kon met eigen ogen zien hoe ons team de ProMark en Evans producten inzet om er een winnende show van te maken.

Maar het belangrijkste was natuurlijk de voorbereiding voor Finals. Met een sprankelende en knetterende run sloten we de avond af en kregen van het aanwezige publiek een daverend applaus. PU is klaar voor finals!It’s Friday evening March 29, 2019, the last rehearsal before we compete in finals competition. Our group is focused on getting minor details as sharp as possible. For this one-time occasion we decided to make it a public rehearsal, open to friends, relatives and all that were interested to see our way of rehearsing. For this occasion we have obtained a fantastic venue: Sportcentrum Maaspoort in Den Bosch; a beautiful hall to receive guests in. Compared to the previous contest, the team has added no less than 3 members, in particular to give the show even more Spark but also to get an even better quality of the amplified sound.

This evening we also received a special visitor. We are honored that Kyle Thomas from D’Addario / ProMark was our guest this evening. D’Addario and ProMark in particular have been loyal and highly valued sponsors of Percussion Unlimited for many years. In addition, D’Addario is also the main sponsor of the CGN United percussion day on Sunday, March 31 in Eindhoven.

Kyle wanted to meet the members and board of Percussion Unlimited prior to Finals and see how we would put the finishing touches to the show. It immediately gave us the opportunity to tighten up the already strong ties with D’Addario. We had good conversations with Kyle and he could see with his own eyes how our team uses the ProMark and Evans products to make it a winning show.

But the most important thing of course was the preparation for Finals. With a sparkling and crackling run we ended the evening and received thunderous applause from the audience. PU is ready for finals!